Политика за лични данни

Този сайт използва „бисквитки“, за да работи оптимално за Вас.

GDPR Бисквитки Приемам

За нас

Хит ООД е основана през 1992 като частна, семейна фирма с предмет на дейност производство и търговия с осветителна техника. Амбицията на фирмата е да предложи на своите клиенти пълната гама осветителна техника и светло-технически решения. Всички изделия и решения са в съответствие с действащите в България норми и в духа на европейските тенденции за техническо развитие. Още в първите години от създаването си, Хит ООД се налага като един от лидерите  на българския пазар на осветителна техника.

 

Постепенно Хит ООД разширява своята дейност и скоро е една от първите български компании, предлагащи пълен инженеринг в областта на уличното осветление, като си партнира с десетки общини от цяла България. Паралелно с това, с бързи темпове се развива и производството на осветителни тела, основно за улично осветление.

 

През годините, на фона на динамична бизнес среда и чести промени в пазарната конюнктура, компанията демонстрира гъвкавост, като още повече развива и надгражда своите дейности, доказва себе си като надежден доставчик и партньор, не само на българския, но и на външните пазари.

 

Днес Хит ООД развива своята дейност в следните основни направления:

 

Търговия с осветителна техника и електроапаратура

 

Проектиране на осветителни и електро-инсталации

 

Инженеринг в областта на уличното осветление и енергийната инфраструктура

 

Строителство на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти

 

Разработване, производство и продажба на изделия от метал и металообработване

 

В Хит ООД към настоящия момент работят над 100 човека, сред които  висококвалифицирани ръководни и изпълнителски кадри и доказали се в своите области специалисти. Дружеството разполага и продължава да инвестира в модерни и високотехнологични машини, съоръжения, транспортни средства и оборудване.

A Прикачени файлове